Poskytnutí sídla

Naše společnost zprostředkovává služby v oblasti správy obchodních firem. Zařídíme sídlo společnosti a případně Vám pomůžeme i s jejím založením. Založené firmě zařídíme poskytnutí sídla spolu s dalšími službami dle požadavků klienta. Díky zkušenostem, které sbíráme v oboru poskytování sídla firmám, Vám můžeme nabídnout komplexní servis služeb. Poskytneme sídlo společnosti a na požádání zajistíme veškeré papírovaní ohledně změny a poskytnutí sídla. Spolupracujeme s advokátní kanceláří Fabian & Partners, která nám poskytuje kompletní právní servis v rámci celé České Republiky. Nemusíte se tedy obávat žádných zbytečných právních vad a možných komplikací. Naše reference si snadno můžete ověřit v rejstříku Ministerstva vnitra – ARES. Naše společnost má jako svou jedinou činnost právě poskytování sídel a zaručuje tak svým klientům stabilitu poskytované služby.

Proč sídlo právě u nás?

Prostory, v nichž se nachází náš "office house", jsou v našem vlastnictví a tak se klienti nemusí obávat, co se z jejich firmou stane, pokud poskytovatel dostane výpověď z nájmu. Velké množství sídel se v této situaci může ocitnout právě díky poskytování sídel v podnájemním vztahu. Informaci o vlastnictví nemovitosti získáte zcela zdarma z online přístupu do katastru nemovitostí. Vždy se zajímejte, kdo vlastní ve skutečnosti vaše sídlo.

Nové znění zákona o sídle firmy - Občanský zákoník § 19c

  1. Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.
  2. Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.
  3. Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Nové znění umožňuje zapsat do obchodního rejstříku libovolné sídlo. Firma pouze musí zajistit, aby splňovalo výše zmíněné požadavky. „Nikdo už nyní nemůže nic namítat proti tomu, že firma sídlící v Ostravě, má jako sídlo uvedené v obchodním rejstříku brněnskou adresu. „

Nové znění zákona reaguje na potřebu zohlednit v našem právním řádu koncepci sídla obchodní společnosti, která by zohledňovala judikaturu Evropského soudního dvora.

Copyright © 2008 - BRNOOOFFICE provozuje od roku 2008 společnost Správa sídla s.r.o.